Jag skriver, tecknar och animerar

  • Berättelser

    Mai: Pappa är skyldig döden ett liv. Mamma är förbannad av vattnet. Syster Mai är allvarligt sjuk. Syster Dina vill bli den världsliga sångaren Koffis bakgrundsdansare. Adi har en smutsig hemlighet och staten betalar inte pappa fullön. Familjen bor i Tanzania. Kvar i Kongo finns de äldsta barnen. Kvar i Kongo finns de döda och generationer av smärta. Överallt är gud, sex och djävulen.

  • Serier

    Jag har tecknat en serie, människor har fötter inte rötter, i samarbete med cirkus cirkör om migration. En serie på fem sidor.

  • Teckningar

    pastelpoesi: Dikter blev till bild och bilderna hade ett språk.